Nieuwe regels ontslag

(ingangsdatum 1 juli 2015)

Wat is er veranderd?

U volgt de procedure bij UWV, gaat naar de kantonrechter of u laat het ontslag toetsen door een sectorcommissie. Welke procedure u als werkgever volgt hangt af van de reden van het ontslag. Als uw werknemer schriftelijk instemt met het ontslag dan hoeft u geen van deze procedures te volgen. Uw medewerker krijgt hierbij 2 weken bedenktijd. In die tijd kan uw medewerker advies inwinnen en zijn instemming herroepen.

Procedure UWV

Voor bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid volgt u de procedure UWV. Als het UWV niet akkoord gaat mag u uw werknemer niet ontslaan. U kunt dan de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen. Gaat het UWV wel akkoord; dan kunt u uw medewerker ontslaan. Uw medewerker kan de kantonrechter vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst.

Ontbinding arbeidsovereenkomst via Kantonrechter

Is de arbeidsverhouding met uw werknemer verstoord of functioneert uw werknmer niet? Dan vraagt u de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Sectorcommissie

Het is mogelijk het ontslag te laten toesten door een sectorcommissie. Deze mogelijkheid moet dan wel in een CAO zijn vastgelegd.