De Arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen u en uw werknemer.

Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden afgesloten. Het is verstandig om een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen zodat de rechten en plichten voor u en uw werknemer vast staan en een ieder weet waar hij aan toe is.

Binnen 1 maand na indiensttreding moeten een aantal gegevens schriftelijk vast gelegd zijn, te weten:

 • de naam en woonplaats van u en uw werknemer;
 • de plaats of plaatsen waar het werk wordt verricht;
 • de functie of het soort werk dat de medewerker gaat verrichten;
 • de datum van indiensttreding;
 • hoeveel uur uw medewerker werkt (per dag of per week);
 • de hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • de proeftijd, indien van toepassing;
 • de duur van het contract (bij een tijdelijk contract);
 • de duur van de opzegtermijn;
 • de hoogte van de vakantietoeslag;
 • het aantal vakantiedagen;
 • pensioenregeling, indien van toepassing;
 • concurrentiebeding, indien van toepassing;
 • de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is.

Indien er geen arbeidsrelatie is overeengekomen dan kan er toch een arbeidsovereenkomst ontstaan zijn wanneer er drie maanden lang elke week (minimaal 1 uur), of minimaal 20 uur per maand, voor u gewerkt wordt. Dit betekent dat u deze medewerker ten minste het minimumloon moet betalen en u hem niet zomaar mag ontslaan.

Het is dan aan u als werkgever om aan te tonen dat er geen arbeidsrelatie is.

Het MKB Adviespunt helpt u graag met het opstellen van een rechtsgeldige Arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst