Personeelsdossiers

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een personeelsdossier aan te leggen. In een personeelsdossier bewaart u de gegevens die u nodig heeft om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te kunnen aantonen en uitvoeren.

Een personeelsdossier bevat alle actuele gegevens waarmee u uw beslissingen over de werknemer kunt onderbouwen. Sommige gegevens heeft u nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het betalen van belasting en premies. Andere gegevens zijn belangrijk voor bijvoorbeeld het personeelsbeleid.

U mag de volgende gegevens in een personeelsdossier opnemen:

  • een kopie van het identiteitsbewijs;
  • het burgerservicenummer (BSN);
  • klachten;
  • waarschuwingen;
  • verzuimfrequentie;

U mag in principe geen medische gegevens in een personeelsdossier bewaren. In het kader van re-integratie en verzuimbegeleiding moet u zich beperken tot de informatie over functionele beperkingen van de werknemer en de noodzakelijke aanpassingen op de werkvloer.

Wij helpen u graag met het opstellen en/of bijhouden van uw personeelsdossiers.