Ontslag

Wilt u personeel ontslaan? Dit kan, maar hiervoor moet u wel een goede reden hebben. Deze reden kan zijn: de financiële situatie van uw bedrijf, werkweigering, verwijtbaar gedrag, veel ziekteverzuim, reorganisatie of bedrijfssluiting.

Er zijn verschillende juridische manieren om de arbeidsovereenkomst met uw werknemer te beëindigen:

Ontslag met wederzijds goedvinden

Hierbij spreken u en uw werknemer in onderling overleg af dat het dienstverband wordt beëindigd. Uw werknemer gaat vrijwillig akkoord met het ontslag. U kunt de afspraken met uw werknemer vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst kunt u ook afspraken vastleggen die u samen bent overeenkomen, zoals b.v. een opzegvergoeding. Voor ontslag met wederzijds goedvinden heeft u geen toestemming nodig van het UWV en u hoeft de kantonrechter niet om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen.

Het is echter van groot belang dat de gemaakte afspraken in deze overeenkomst juridisch kloppen zodat uw medewerker zijn recht op WW behoudt en u niet naderhand voor verrassingen komt te staan.

Wij helpen u graag met het opstellen van een juridisch correcte vaststellingsovereenkomst.

Ontslag via de kantonrechter

Bij de kantonrechter kunt u een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indienen. Hiervoor hebt u gewichtige redenen nodig, zoals een dringende reden bij ontslag op staande voet of een vertrouwensbreuk. De kantonrechter is een dure procedure mede omdat de kantonrechter vaak een ontslagvergoeding aan de medewerker toekent.

Ontslagvergunning bij UWV

Als u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wilt beëindigen zonder toestemming van de werknemer of de hoge kosten van de Kantonrechter dan kunt u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Dit doet u doormiddel van een uitgebreide schriftelijke onderbouwing. Aan deze onderbouwing stelt het UWV een aantal eisen en de aanvraag is gebonden aan een aantal "spelregels" waaraan u zich moet houden.

Eén van de specialisaties van het MKB Adviespunt is het aanvragen van ontslagvergunningen bij het UWV.
In de praktijk blijkt dat het voor veel MKB-ers lastig is om een ontslagvergunning aan te vragen omdat de procedure ingewikkeld en het schrijven van de onderbouwing lastig is. Binnen het MKB Adviespunt hebben wij een jarenlange ervaring met het schrijven van onderbouwingen en het aanvragen van ontslagvergunningen bij het UWV. Wij weten hierdoor precies wat het UWV van u verwacht.

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om de situatie en de voor u en uw medewerkers juiste weg te bespreken.