Ziekteverzuim

Als één van uw werknemers ziek wordt dan moet u er samen alles aan doen om hem of haar zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Dit kan zijn dat medewerker terugkeert in het eigen werk, maar ook ander passend werk binnen uw bedrijf, dit heet re-integratie eerste spoor. Als het voor de zieke medewerker niet mogelijk is om terug te keren in de oude functie en u kunt geen passend ander werk binnen uw organisatie aanbieden dan moet u buiten uw bedrijf op zoek naar passend werk voor uw werknemer. Dit heet re-integratie tweede spoor.

Tijdens de ziekte periode betaalt u de eerste 104 weken (2 jaar) minimaal 70% van het loon door aan uw werknemer. Soms kan uw werknemer via het UWV een Ziektewet-uitkering krijgen.

Als uw werknemer na twee jaar ziekte nog niet volledig is hersteld dan kan hij misschien een WIA-uitkering krijgen. U en uw werknemer moeten dan wel voldoende gedaan hebben aan re-integratie.

Als na twee jaar ziekte het niet is gelukt om de medewerker intern of extern te re-integreren dan is het mogelijk om uw medewerker te ontslaan.

Wij helpen u graag bij het opstellen van het re-integratie dossier en/of het ontslag van uw medewerker na twee jaar ziekte.